Zamykanie, wstrzymywanie, hibernacja i ponowne uruchamianie systemu

Kiedy chcesz zakończyć pracę w Windows, zamykasz system. Wcześniej jednak powinieneś zamknąć okna wszystkich uruchomionych programów, a dopiero potem otworzyć menu Start i kliknąć w nim przycisk polecenia Zamknij. Zamknięcie systemu jest równoznaczne z wyłączeniem komputera. System zamkniesz także za pomocą kombinacji klawiszy <Alt+F4>, gdy na ekranie wyświetlany jest tylko pulpit. Z prawej strony wspomnianego przycisku Zamknij w menu Start dostępna jest strzałka – klikając ją, uzyskamy dostęp do innych poleceń systemu. Są to polecenia Przełącz użytkownika, Wyloguj, Zablokuj, Uruchom ponownie oraz Uśpij. I tak: polecenie Przełącz użytkownika umożliwia przełączenie się na konto innego użytkownika komputera bez wcześniejszego zamykania programów i plików otwartych przez bieżącego użytkownika; polecenie Wyloguj umożliwia wylogowanie bieżącego użytkownika z systemu i zalogowanie się na innym koncie. Równocześnie zamykane są programy i pliki otwarte przez bieżącego użytkownika; polecenie Zablokuj umożliwia zablokowanie dostępu do systemu bez wcześniejszego zamykania programów i plików otwartych przez bieżącego użytkownika. Opcję tę warto stosować, gdy konto użytkownika jest zabezpieczone hasłem – wówczas odblokowanie systemu następuje po podaniu hasła; polecenie Uruchom ponownie wymusza zrestartowanie komputera i ponowne uruchomienie systemu Windows 7; polecenie Uśpij powoduje przełączenie komputera w stan tzw. wstrzymania, w którym ekran monitora zostanie wygaszony, jednak komputer pozostaje w gotowości do działania. Do wyprowadzenia systemu z tego stanu wystarczy użyć myszki, np. ruszając nią.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!