Wyszukiwanie plików, folderów i skrótów

Jeśli chcesz np. uzyskać dostęp do programu, ale nie wiesz, gdzie go szukać w zasobach systemu, możesz skorzystać z tzw. pola wyszukiwania menu Start. Np. jeśli chcesz odszukać w zasobach systemu program Zapora systemu Windows — wystarczy, że otworzysz menu Start w polu wyszukiwania wpiszesz Zapora systemu Windows. Jeśli program zostanie znaleziony, nad polem wyszukiwania pojawią się skróty prowadzące do niego. Wpisując nazwę programu do pola wyszukiwań, zauważysz, że w miarę jak wpisujesz tekst do pola, na liście wyników automatycznie pojawiają się nazwy programów, które mogą spełniać kryteria poszukiwań. W ostatecznym wyniku pojawią się tylko te skróty, których nazwa jest zgodna z wpisywanym tekstem. Jeśli wiesz, w którym folderze znajduje się poszukiwany obiekt, to możesz użyć innego sposobu wyszukiwania – otworzyć okno tego folderu i w tym oknie, w polu wyszukiwań w jego prawym górnym rogu wpisać nazwę np. programu czy pliku. Na przykład jeśli wiesz, że plik o nazwie Analiza projektu znajduje się gdzieś w zasobach dysku wymiennego F: to za pomocą folderu Komputer wyświetlasz folder główny dysku F: i rozpoczynasz szukanie. Także w tym przypadku, w miarę jak będziesz wpisywał nazwę szukanego obiektu do pola wyszukiwania w oknie folderu, zawartość tego folderu będzie automatycznie filtrowana i wyświetlane będą tylko te pliki (foldery), których nazwa jest zgodna z wpisywanym tekstem. Windows 7 udostępnia funkcję indeksowania plików. Indeks to zapisana w systemie informacja o m.in. lokalizacji danego pliku, dacie jego utworzenia, dacie modyfikacji czy autorze, dzięki czemu odszukanie pliku staje się znacznie szybsze. Aby móc zaindeksować plik, należy być załogowanym w systemie na koncie administratora.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!