Usuwanie

Usunięcie folderu, pliku czy skrótu jest możliwe tylko wtedy, gdy usuwany obiekt nie jest używany przez żadną inną aplikację w systemie. A to oznacza, że nie można np. usunąć z dysku dokumentu edytora WordPad, jeśli w danym momencie ten dokument jest otwarty.
Standardowe ustawienia systemu powodują, że podczas usuwania obiektów wyświetlany jest komunikat z prośbą o potwierdzenie polecenia usunięcia. Jeżeli wybierzesz w oknie tego komunikatu opcję Tak, wówczas obiekt zostanie umieszczony w Koszu, w przeciwnym razie (opcja Nie) wykonanie polecenia zostanie anulowane. Dane z pulpitu, folderów, dysków (i innych nośników) możesz usuwać na kilka sposobów: aby usunąć plik, folder lub skrót z pulpitu czy okna folderu, wystarczy, że klikniesz lewym przyciskiem myszki jego ikonę i przytrzymując przycisk, przeciągniesz obiekt do Kosza; obiekt usuniesz także, klikając jego ikonę prawym przyciskiem myszki i wybierając z menu podręcznego polecenie Usuń;
inny sposób usunięcia polega na tym, że klikasz lewym przyciskiem myszki usuwany obiekt i zaznaczasz go, po czym naciskasz na klawiaturze klawisz <Delete>. Jeśli jednocześnie przytrzymasz przy tej operacji klawisz <Shift> na klawiaturze, to obiekt zostanie usunięty z pominięciem Kosza – nie będziesz mógł go przywrócić. W każdy z przedstawionych sposobów możesz usuwać również grupy plików, skrótów czy folderów (wraz z ich zawartością). Jednak aby tego dokonać, musisz wcześniej zaznaczyć żądaną grupę obiektów.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!