Tworzenie skrótów na pulpicie

Najprostszym sposobem na utworzenie nowego skrótu do wybranego obiektu (pliku, dokumentu itp.) jest jego wskazanie (np. w oknie folderu Komputer) i przeciągnięcie związanej z nim ikony na pulpit przy naciśniętym prawym przycisku myszki. W tym celu:
otwórz okno folderu Komputer i przejdź w nim do folderu z obiektem (plikiem programu, dokumentem itd.), do którego chcesz utworzyć skrót; odszukaj ten obiekt, kliknij na nim prawym przyciskiem myszki i przytrzymując ten przycisk, przeciągnij obiekt na obszar pulpitu; zwolnij przycisk myszki i w wyświetlonym menu podręcznym kliknij polecenie Utwórz skróty tutaj – skrót pojawi się na pulpicie; jeśli chcesz zmienić nazwę utworzonego skrótu, kliknij na jego ikonie prawym przyciskiem myszki i z menu podręcznego wybierz polecenie Zmień nazwę lub naciśnij klawisz <F2>.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!