Przeglądanie grupy domowej

Aby zobaczyć, jakie komputery są przyłączone do twojej grupy domowej, wystarczy otworzyć okno folderu Komputer i w okienku nawigacji folderu kliknąć odnośnik Grupa domowa. Podłączone do grupy komputery zostaną wyświetlone z prawej strony okna (oprócz ich ikon w oknie widoczne będą nazwy tych komputerów oraz nazwy ich użytkowników). Jak już wiesz, będąc przyłączonym do grupy domowej, automatycznie udostępniasz zawartość wybranych lub wszystkich folderów osobistych: Dokumenty, Muzyka, Obrazy, Wideo. Możesz także udostępniać inne foldery. Dokonasz tego w analogiczny sposób jak opisany przy udostępnianiu folderów grupie roboczej – klikając na danym folderze prawym przyciskiem myszki i z menu podręcznego wybierając polecenie Udostępnij. W tym jednak przypadku w podmenu wybierasz polecenie Grupie domowej (odczyt) lub Grupie domowej (odczyt/zapis). Z kolei aby przyłączyć inny komputer z systemem Windows 7 do już istniejącej grupy domowej, otwórz folder Komputer i w okienku nawigacji z jego lewej strony kliknij odnośnik Grupa domowa. Gdy w oknie pojawi się informacja o istniejącej grupie domowej, kliknij przycisk Dołącz teraz i w następnym oknie określ, co udostępniasz na komputerze. Następnie kliknij przycisk Dalej i na koniec wpisz hasło grupy domowej, pamiętając, że musi to być to samo hasło co przy tworzeniu grupy.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!