Pliki

Gdy edytujesz treść dokumentu w edytorze tekstu czy przetwarzasz zdjęcie w programie graficznym i chcesz zapisać efekt swojej pracy na wybranym nośniku danych, komputer przetwarza zawartość zapisywanego dokumentu na ciąg bitów i zapisuje go w postaci tzw. pliku na wybranym nośniku. Pliki mogą być różnego rodzaju. Mogą to być np. pliki dokumentów tekstowych, obliczeniowych czy graficznych tworzone przez użytkowników w różnych aplikacjach. Pliki mogą też być plikami wykonywalnymi, czyli plikami tworzonymi przez programistów. Wówczas zawierają instrukcje dla komputera, jak dany program ma być wykonywany. Pliki mogą także zawierać polecenia i grafiki wspomagające wykonywanie programów. Wreszcie pliki może tworzyć sam system w czasie pracy; zapisuje w nich np. informacje o uruchamianych programach, ich parametrach itd. Każdy plik ma nazwę, za pomocą której może zostać zidentyfikowany w systemie. W Windows nazwy plików są tworzone według reguł: nazwa pliku składa się z nazwy podstawowej oddzielonej kropką od rozszerzenia pliku. Np. w pliku regulamin.doc, regulamin jest nazwą podstawową, a doc rozszerzeniem; długość nazwy podstawowej nie może przekraczać 255 znaków (łącznie ze znakami spacji), z kolei rozszerzenie zwykle jest trzy- znakowym identyfikatorem pliku i występuje zawsze po nazwie podstawowej. Pliki różnych programów mają różne rozszerzenia; nazwy podstawowe mogą zawierać litery, cyfry, kropki, przecinki, średniki, nawiasy kwadratowe oraz znaki plus, minus, znaki równości, a także spacje. W rozszerzeniach zwykle używa się liter, cyfr i znaków typu lub nazwy podstawowe mogą się zaczynać zarówno od dużej, jak i małej litery, np. Regulamin lub regulamin. Także rozszerzenia plików mogą być pisane małymi i dużymi literami.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!