Okna dialogowe

Okna dialogowe zwykle zawierają elementy sterujące typu: przycisk polecenia, pole tekstowe, przycisk wyboru opcji czy pole wyboru. Za ich pomocą komunikujemy się z programami, wprowadzamy dane, wybieramy odpowiednie opcje ustawień itd. W przeciwieństwie do opisanych wcześniej okien folderów i aplikacji okien dialogowych nie można powiększać (maksymalizować) czy pomniejszać (minimalizować). Proste okna dialogowe mogą zawierać tylko informację tekstową i typowe przyciski poleceń (Tak, Nie, Anuluj). Bardziej złożone okna będą wykorzystywały także inne formanty, jak karty, pola tekstowe, pola kombi czy pola wyboru  Jeśli w systemie jest uruchomiony interfejs Windows Aero, to zarówno okna folderów, aplikacji, jak i okna dialogowe mają domyślnie włączone cieniowanie, widoczne wokół ich obramowania. Ponadto niektóre elementy okien mają włączony efekt przezroczystości.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!