Odczytywanie informacji o połączeniu sieciowym

Jeśli twój komputer ma połączenie z siecią, w obszarze powiadomień paska zadań wyświetlana będzie charakterystyczna ikona połączenia sieciowego. Sygnalizuje ona stan połączenia. Jeśli umieścisz na niej wskaźnik myszki, uzyskasz informację, jakiego typu jest to połączenie. Z kolei, klikając na niej lewym przyciskiem myszki, możesz poprzez związaną z nią listę i widoczny u jej dołu odnośnik Otwórz Centrum sieci i udostępniania uzyskać dostęp do okna Centrum sieci i udostępniania. Okno to (jak jego nazwa wskazuje) udostępnia zarówno informacje o konfiguracji sieciowej komputera, jak i umożliwia dostęp do narzędzi pozwalających zarządzać połączeniem sieciowym. Np. aby sprawdzić połączenie sieciowe komputera, otwórz okno wspomnianego centrum i w grupie Wyświetlanie aktywnych sieci odszukaj odnośnik przy pozycji Połączenia, po czym kliknij go. Dane o używanym połączeniu sieciowym wyświetlone zostaną w oknie dialogowym Stan: Nazwa połączenia sieciowego. Z kolei klikając przycisk Szczegóły w tym oknie, uzyskamy bardziej szczegółowe dane o ustawieniach połączenia internetowego W oknie Stan: Nazwa połączenia sieciowego uzyskasz m.in. informację o czasie trwania połączenia sieciowego od chwili jego uaktywnienia. Możesz z niej także odczytać, ile bajtów danych zostało wysłanych, a ile odebranych przez twój komputer.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!