Napędy nośników danych i ich oznaczanie

W Windows napędy nośników danych przyjęto oznaczać literami. Pierwsze oznaczenie zawsze jest przypisane do napędu stacji dyskietek i jest to litera A. Literę B zarezerwowano dla drugiego napędu dyskietek (który może zostać podłączony do komputera). Napęd pierwszego dysku twardego ma oznaczenie C, kolejny oznaczony jest jako D itd. Pozostałe oznaczenia (nieprzypisane do dysku twardego) są przypisywane odpowiednio do napędów DVD/CD oraz podłączanych do komputera dysków wymiennych (np. pamięci USB). Literowe oznaczenie napędu uzupełnione jest znakiem dwukropka. W ten sposób napęd dysku C ma oznaczenie C:, napęd dyskietek oznaczenie A: itd.

Narzędzia systemowe: folder Komputer, System, Panel sterowania i Kosz

Pracując w Windows, nieraz korzystać będziesz z takich narzędzi systemu Windows, jak folder Komputer, Panel sterowania, System czy folder Kosz. Pora, abyś poznał je nieco bliżej.

error: Content is protected !!