Kopiowanie plików i folderów na płyty DVD/CD

Jeśli twój komputer jest wyposażony w napęd nagrywarki DVD/CD, możesz kopiować pliki i foldery z plikami z dysku na płyty DVD/CD. Aby skopiować folder z plikami czy też same pliki na tego typu nośnik, umieść płytę w napędzie nagrywarki DVD/CD. Przy typowych ustawieniach Windows otwarte zostanie okno. W zależności od tego, czy kopiujesz pliki na płytę DVD czy CD, informacje wyświetlane w tym oknie dotyczą odpowiedniego nośnika. W każdym przypadku kliknij jednak polecenie Nagraj pliki na dysku i w oknie Nagrywanie dysku wpisz tytuł dysku (jego długość nie może przekraczać 15 znaków). W Windows 7 przy kopiowaniu folderów i plików na płyty CD i DVD domyślnie stosowany jest format zapisu jak na pamięciach USB (Flash USB). Umożliwia on dodawanie i usuwanie plików na już nagranych dyskach, ale może być odczytywany jedynie w systemie Windows XP nowszym. Jeśli chcesz użyć klasycznego formatu odczytywanego przez wiele systemów, w oknie Nagrywanie dysku wybierz opcję Używając odtwarzacza dysków CD/DVD. Gdy wybierzesz format zapisu jak dla pamięci USB, płyta zostanie prze- formatowana (proces ten może trwać kilka minut), a po zakończeniu formatowania otwarte zostanie okno folderu pustego nośnika CD lub DVD. Jeśli z kolei jako format wybrałeś klasyczny zapis, od razu otwarte zostanie okno folderu pustego nośnika; jeśli używasz formatu zapisu jak dla pamięci USB, otwórz okno z folderem (plikami), który chcesz skopiować na płytę. Zaznacz żądany obiekt (obiekty), kliknij na nim (na nich) lewym przyciskiem myszki i, przytrzymując ten przycisk, przeciągnij folder (pliki) do okna folderu (sformatowanej już) płyty i zwolnij przycisk myszki. Zapis na płycie rozpocznie się automatycznie, a przez cały czas jego trwania w oknie postępu możesz śledzić zaawansowanie procesu i czas pozostały do końca kopiowania.

error: Content is protected !!