Kopiowanie

Kopiowanie to powielanie obiektu przy pozostawieniu oryginału. Np. gdy kopiujesz dokument na kserokopiarce, otrzymujesz jego kopię, a oryginał pozostaje w niezmienionej postaci. Także w Windows będziesz tworzył kopie – kopie plików czy folderów plików. Poniżej przedstawiono dwa sposoby kopiowania obiektów w Windows. Pierwszy polega na wykorzystaniu techniki „ciągnij i upuść”. Drugi na kopiowaniu obiektu z wykorzystaniem schowka systemowego. W metodzie „ciągnij i upuść” otwierasz okno folderu z obiektem, który chcesz skopiować (np. plikiem), klikasz na tym obiekcie lewym przyciskiem myszki i przytrzymując wciśnięty przycisk myszki, przeciągasz obiekt do jego docelowego miejsca, czyli np. do okna innego folderu. W tym czasie wskaźnik myszki przyjmie postać strzałki ze znaczkiem plus oraz etykietką z tekstem Kopiuj do: Nazwa folderu. Z chwilą zwolnienia przycisku myszki system rozpoczyna kopiowanie. Jeśli kopiowany obiekt ma większą objętość i kopiowanie wymaga pewnego czasu, na ekranie pojawi się okno dialogowe przedstawiające postęp w kopiowaniu. Zostanie ono zamknięte, gdy kopiowanie obiektu dobiegnie końca. W taki sam sposób możesz kopiować nie jeden, lecz całą grupę obiektów (np. plików). Wcześniej jednak musisz ją zaznaczyć, a następnie całą grupę przeciągnąć do wybranego folderu. Na dowolnie wybranym dysku w komputerze utwórz folder o nazwie Archiwum i za pomocą techniki „ciągnij i upuść” przekopiuj go na dyskietkę lub pamięć USB podłączoną do komputera. Inaczej odbywa się kopiowanie z wykorzystaniem tzw. schowka systemowego. Schowek to tymczasowo rezerwowany przez Windows obszar pamięci, w którym mogą być umieszczane skopiowane teksty, obrazki, pliki czy foldery. Aby skopiować obiekt z użyciem schowka, zaznacz go i za pomocą klawiszy <Ctrl+C> (lub polecenia Kopiuj z menu podręcznego) skopiuj go do schowka. Następnie otwórz okno docelowego folderu dla tego obiektu i za pomocą klawiszy <Ctrl+V> (lub polecenia Wklej z menu podręcznego) wklej kopię ze schowka. Wykorzystując schowek, możesz nie tylko kopiować pliki czy foldery, ale także kopiować różnego rodzaju obiekty pomiędzy aplikacjami, na przykład możesz skopiować obrazek rysowany w jakimś programie graficznym i wkleić go do dokumentu z tekstem w edytorze tekstu.

 

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!