Komunikat systemowy oniepowodzeniu w instalowaniu drukarki podłączonej do komputera

Jak już wspomniano przy okazji omawiania instalacji urządzeń w Windows, najprostszy sposób to umieszczenie płyty z oprogramowaniem sterownika drukarki w napędzie DVD/CD zwykle instalacja oprogramowania drukarki przebiegnie automatycznie. Jeśli instalator drukarki jest plikiem uruchomieni owym, możesz także spróbować uruchomić go własnoręcznie z podanej lokalizacji (np. gdy plik instalatora sterownika pobrałeś z Internetu). Zwykle w ten sposób będziesz instalował starszego typu drukarki połączone z komputerem przez port LPT. Jeśli jednak nie dysponujesz oprogramowaniem sterownika drukarki instalującym się automatycznie za pomocą kreatora instalacji, musisz sam krok po kroku zainstalować drukarkę w systemie. Aby tego dokonać, wykonaj kolejno kroki: upewnij się, że drukarka jest podłączona do komputera; wybierz menu Start i otwórz folder Urządzenia i drukarki, kliknij gdziekolwiek w obrębie jego okna prawym przyciskiem myszki i z menu podręcznego wybierz polecenie Dodaj drukarkę. W pierwszym oknie, określ, czy drukarka ma być drukarką lokalną (używaną tylko przez ciebie), czy też drukarką sieciową (udostępnianą np. w sieci lokalnej Microsoft Networks); W drugim oknie określ port, poprzez który drukarka jest połączona z komputerem; w następnym oknie wybierz nazwę producenta swojej drukarki i jej model, po czym kliknij przycisk Dalej. System zainstaluje program sterownika drukarki; jeśli na liście modeli drukarek nie ma twojej drukarki, kliknij przycisk z dysku i przejdź do okna Instalowanie z dysku. W tym oknie kliknij przycisk Przeglądaj, po czym wskaż napęd (i folder), w którym znajduje się plik sterownika drukarki. Możesz też skorzystać z przeszukania witryn Windows Update w celu odszukania sterownika dla drukarki. Na koniec, aby uruchomić jego instalowanie, kliknij przycisk OK.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!