Jak włączyć kamerkę na omegle

Instalacja, podczas której system Windows 7 instalujesz „na nowo” w komputerze. Tę opcję wybieramy zwykle, gdy system, z którym pracowaliśmy do tej pory, nie może zostać uaktualniony do wybranej przez nas wersji Windows 7 – na przykład do tej pory korzystaliśmy z systemu Windows XP czy używaliśmy innej wersji Windows Vista niż zakupiona wersja Windows 7. Z opcji skorzystamy także wtedy, gdy w naszym komputerze nie ma jeszcze żadnego systemu operacyjnego lub chcemy zainstalować system Windows 7 na konkretnym, wybranym przez nas dysku twardym w komputerze. Pamiętaj! Podczas instalacji niestandardowej nie zostają zachowane programy zainstalowane w dotychczasowej wersji systemu Windows, podobnie jak pliki osobiste użytkowników czy ich ustawienia konfiguracyjne. Dlatego przed rozpoczęciem tego typu instalacji zaleca się archiwizację wszystkich ważnych dokumentów oraz plików na innym dysku twardym niż ten, na którym będzie instalowany Windows 7. Może to też być np. płyta CD czy DVD. W dalszej części rozdziału opisana została krok po kroku niestandardowa instalacja systemu Windows 7 w wersji Home Premium. Wiedzjednak, że w taki sam sposób przebiega instalacja innych wersji systemu (Professional czy Ultimate). Nie ma także znaczenia, czy instalujesz wersję 32- czy 64-bitową.

error: Content is protected !!