Jak chcesz nazwać skrót?

Inny sposób tworzenia skrótu na pulpicie polega na wykorzystaniu polecenia Nowy z jego menu podręcznego. W tym celu najpierw otwórz menu podręczne pulpitu i wybierz w nim polecenie Nowy. Jako nowy obiekt wskaż Skrót.

Informacje o właściwościach plików, folderów i skrótów

Pracując z plikami czy folderami, możesz uzyskać informacje o ich właściwościach. Wystarczy wskazać dany obiekt w oknie folderu, po czym w okienku szczegółów odczytać informacje o nim. Niektóre z tych informacji możesz modyfikować – kliknij wybrany szczegół lewym przyciskiem myszki, popraw i zapisz, używając przycisku Zapisz. Gdy chcesz uzyskać więcej informacji o obiekcie niż pokazuje okienko szczegółów, kliknij na obiekcie prawym przyciskiem myszki i z menu podręcznego wybierz polecenie Właściwości. Informacje są dostępne w oknie Właściwości.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!