Funkcja rozwiązywania problemów

Funkcja rozwiązywania problemów umożliwia automatyczne rozwiązywanie typowych trudności z komputerem, np. tych związanych z siecią komputerową, działaniem sprzętu w komputerze czy współpracujących z nim urządzeń lub np. problemów ze zgodnością uruchamianych programów. Dostęp do tej funkcji i jej narzędzi (musisz mieć uprawnienia administratora) uzyskasz m.in. przez Panel sterowania ( Widok według: Duże ikony) i ikonę B Rozwiązywanie problemów.

Przywracanie systemu

Funkcja przywracania systemu ma za zadanie cofanie zmian w konfiguracji Windows 7 do wskazanego przez ciebie stanu zapamiętanego w tzw. punkcie przywracania. Punkty przywracania są tworzone automatycznie przez system zawsze w przypadku ważnych zdarzeń (np. przy instalowaniu programów, aktualizowaniu systemu itd.). Cofanie zmian dotyczy jedynie instalowanych w systemie aplikacji i urządzeń oraz zmian konfiguracji. Dokumenty użytkowników pozostają nienaruszone Mając prawa administratora, funkcję przywracania systemu możesz uruchomić, np. wybierając menu – Start\ Wszystkie programy] Akcesoria\Narzędzia systemowe\Przywracanie systemu. Oprócz punktów przywracania tworzonych przez system, możesz tworzyć także własne punkty kontrolne. W tym celu otwórz Panel sterowania (Widok według: Duże ikony) i kliknij w nim ikonę System W. Następnie w oknie folderu System, w okienku zadań z jego lewej strony kliknij odnośnik Ochrona systemu. W ten sposób otworzysz okno dialogowe Właściwości systemu, w którym aktywna będzie karta Ochrona systemu. Aby utworzyć nowy punkt przywracania systemu, wystarczy na tej karcie, u jej dołu kliknąć przycisk Utwórz.

error: Content is protected !!