Foldery

Folder (nazywany też w niektórych systemach katalogiem) może obejmować cały obszar dysku (lub innego nośnika) bądź też tylko jego pewną część. Jeśli obejmuje cały obszar, to jest nazywany folderem głównym dysku i oznaczany ukośnikiem „\”, np. folder główny dysku C ma oznaczenie C:\, dyskietki A:\ itd. W folderze głównym dysku (lub innego nośnika) możesz zapisywać pliki oraz tworzyć kolejne foldery, a w nich znów zapisywać pliki i tworzyć kolejne foldery itd. W ten sposób możemy przechowywać wszystkie programy i ich pliki oraz pliki dokumentów w należytym porządku w zasobach naszego komputera. Także każdy folder ma nazwę, która nie może się składać z więcej niż 255 znaków (mogą to być litery, cyfry, kropki, przecinki, średniki, nawiasy kwadratowe, znaki plus, minus, znaki równości oraz znaki spacji). Oprócz nazw foldery, podobnie jak pliki, w oknach Windows są reprezentowane graficznie za pomocą charakterystycznej żółtej ikony k. W inny sposób są jedynie przedstawiane niektóre z folderów systemowych Windows (np. folder Komputer i Kosz), tzw. foldery skompresowane oraz niektóre z folderów osobistych użytkownika. W tym samym folderze nie mogą znajdować się dwa pliki, które mają taką samą nazwę podstawową i takie samo rozszerzenie. W folderze nie mogą także istnieć dwa podfoldery o takich samych nazwach.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!