ZARZĄDZANIE W PRZESTRZENI KOMPUTERA

Programista musi zażądać od komputera tak wielkiej przestrzeni. Ogólniej, strukturę tworzy się dla problemu. Jeśli problem ma charakter matematyczny i wymaga ma­trycy (na przykład, trzech wierszy i trzech kolumn liczb), elementy nie mogą być, oczywiście, ułożone w prosty wektor. Liczby w każdym wierszu pozostają w specjalnym wzajemnym stosunku, analogicznie jak liczby każdej kolumny. Języki programowania tworzą niezbędną strukturę dla typu danych zwanych tablicą [lub szykiem, array], która przy przedstawianiu wier­szy i kolumn może być dwuwymiarowa. Przestrzeń lo­giczna różni się wówczas od magazynowania fizycz­nego, które pozostaje wektorem; nad utrzymaniem róż­nic czuwa język programowania .

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!