ZAPISYWANIE I ODCZYTYWANIE

W ramach „piaskownicy” swego regionu lo­gicznego można swobodnie zapisywać i odczytywać da­ne, operować strukturami wedle własnej woli. I zno­wu, programista zwykle nic nie wie o fizycznej loka­cji, która dla niego lub kogoś innego ucieleśnia prze­strzeń pracy. Odwołuje się do nazw zmiennych, a za­daniem programu (albo wielu warstw programowania) jest odnajdywać i modyfikować właściwe lokacje fi­zyczne. Przestrzeń pracy jest jednostką logiczną, mimo to nigdy nie może się całkiem uwolnić od swego fizycz­nego i przestrzennego pochodzenia jako rzędów tran­zystorów. Przeto programista skłonny jest wyobrażać sobie przestrzeń roboczą jako obszar o wymiarach fi­zycznych.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!