ZAKODOWANE WARTOŚCI

Wszystkie zakodowa­ne wartości istnieją, w ostatniej instancji, tylko jako arbitralne konfiguracje bitów. Wewnątrz komputera ten sam ciąg bitów może przedstawiać liczbę 115, li­terę „s” i kod rozkazu, który zaleca procesorowi do­danie dwóch liczb. Jak ciąg jest traktowany — jako cyfra, litera czy rozkaz — zależy od kontekstu: to zna­czy, sama maszyna interpretuje każdy ciąg przez jego stosunek do innych ciągów zawartych w pamięci. Może się zdawać dziwne, że w świecie elektronicz­nym litery i znaki interpunkcyjne w ogóle wymagają reprezentacji. Ciąg „01110011”, interpretowany jako liczba 115, może zostać sensownie dodany do innego ciągu przedstawiającego inną liczbę, przeto procesor może wykonywać serię sensownych rachunków — ale nie ma sensu dodawanie dwóch ciągów, które repre­zentują litery. Operacją mającą sens jest porównanie dwóch liter lub zbiorów liter tworzących nazwy.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!