WYPEŁNIENIE DANYMI

Organizuje ją wypełniając danymi, nadając im strukturę, często wizualizując przestrzeń w dwóch lub trzech wymiarach, by wyrazić stosunki, jakie istnieją między częściami danych. Następnie jego pro­gram oddziałuje na tę strukturę i jako wynik tworzy nową strukturę, operuje przestrzenią pracy, zmienia­jąc jej kształt z formy reprezentującej warunki pier­wotne danych do formy przedstawiającej pożądany wynik. W tym sensie programowanie jest sztuką wy­rażania problemów logicznych w kategoriach geome­trycznych lub architektonicznych, sztuką „budowania struktur” w przestrzeni logicznej, które odzwiercie­dlają problem i prowadzą do jego rozwiązania.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!