WYBRANE DANE

Procesor wybiera dane w bajtach lub w słowach i operuje nimi. Ta hierarchia idzie dalej — słowa gru­puje się w strony, a strony często w segmenty. Dla każdego komputera te podziały logiczne mogą wszyst­kie być wykryte w geometrii systemu pamięci aż do poziomu samych tranzystorów, które zapisują każdy bit. Fizyczna przestrzeń komputera ma dwie znane nam już cechy: jest nieciągła i ograniczona. Systemy pa­mięci są nieciągłe w tym sensie, że każda komórka może reprezentować tylko jeden bit danych, więc przestrzeń komputerowa jest ostatecznie złożona z nie­ciągłych punktów danych. Każda komórka sama jest dosyć złożona, zbudowana z odpowiednio połączonej pary tranzystorów, zajmuje pewną przestrzeń, zuży­wa elektryczność i wytwarza ciepło.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!