WSPÓŁCZESNA MATEMATYKA

Matematycy i inżynie¬rowie nie zapomną rozwiązywania problemów rachun¬ku różniczkowego metodami analitycznymi; w istocie codziennie tych metod używają. Tymczasem czysta ma¬tematyka podzieliła się na różne dziedziny, takie jak topologia i teoria liczb, które nie poddają się kompu¬teryzacji. Wszelako główne prace teoretyczne w za¬kresie analizy liczb rzeczywistych zostały ukończone około roku 1900. Zatem obecnie problemem, który wy¬pełnia karty periodyków poświęconych analizie nume¬rycznej, jest przekształcenie teorii w praktykę. Ana¬lityków numerycznych łączy z dziewiętnastowiecznymi matematykami teoria, która stanowi zaplecze ich pra¬cy. Z geometrami starożytnymi dzielą oni postawę wobec natury liczb oraz skuteczności matematyki w skończonym świecie naszego doświadczenia.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!