WIELU SPECJALISTÓW

Wie­lu specjalistów komputerowych uważa, iż żadne waż­ne przedsięwzięcie intelektualne nie pozostanie na za­wsze poza zasięgiem ich rachunku rozumowań. Komputer jest również osiągnięciem „logiki” w in­nym sensie, w sensie potocznym, jako że wprowadza przymus zwartych konstrukcji, uważnych definicji oraz porządnej argumentacji. Komputer ucieleśnia świat, o jakim marzy logik. Świat codziennych do­świadczeń wykazuje dokuczliwą tendencję do przele­wania się poza obręb wykwintnych kategorii, które konstruuje logik. Ta tendencja widoczna była już wów­czas, gdy w czwartym wieku przed naszą erą Arysto­teles skodyfikował logikę. Dla logika komputer cyfro­wy ma więc tę zaletę, że plan jego budowy jest do­skonale logiczny aż do skali elektronowej; nieład świa­ta przyrodniczego pokonał on dzięki hierarchicznym zasadom logiki symbolicznej.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!