WEWNĄTRZ KOMPUTERA

Wewnątrz komputera bity są symbolami logicznymi, które nie znaczą nic więcej, niż mają znaczyć w kontekście da­nego programu. (Jak już zauważyłem, ten sam ciąg cyfr może reprezentować liczbę, literę albo rozkaz, w zależności od kontekstu.) Zatem programista tworzy znaczenie dzięki konwencji, w ramach programu. Specjalista komputerowy lubi mówić o swych ma­szynach jako o manipulatorach symbolami. Jest to nie­zła charakterystyka, pod warunkiem, że pamiętamy, iż te symbole nie są literackimi metaforami ani natural­nymi znakami wskazującymi na inną rzeczywistość, lecz zwykłymi jednostkami umownymi, które progra­mista może interpretować jako słowa w języku angiel­skim albo jako ruchy w grze w szachy. Istotnie, pro­gramy szachowe doskonale obrazują tę właściwość my­śli elektronicznej.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!