UCIELEŚNIENIE MYŚLI LOGICZNEJ

Myśl elektroniczna urzeczywistnia się w procesorze w toku kierowania przez komputer obiegiem niewielkiej ilości danych. Właśnie tak, jak to sobie potocznie wyr obrażamy, komputer „myśli” za pomocą beznamiętnej, logicznej kalkulacji. W języku potocznym myśl może być wszystkim, od obrazu w umyśle do emocjonalnie nacechowanego punktu widzenia, abstrakcją jak spra­wiedliwość albo  teoretyczną jednostką wynalezioną przez fizyków. A jednak marzenia senne, uczucia, wie­loznaczności i sprzeczności nie mają znaczenia.w pro­cesorze komputera von Neumanna. Anomalie luźnych, nie ‚dokończonych myśli, które nachodzą nas czasami przed zaśnięciem, również nie mogą zostać obliczone. W logice binarnej bit albo jest przesyłany, albo nie jest, albo jest fałszywy, albo prawdziwy.

error: Content is protected !!