TECHNOLOGIA ZACHODU

Technologia Zachodu oparta jest na idei podporząd­kowania natury sztucznym wytworom i, z pewnymi za­strzeżeniami, okazała się w mniejszym lub większym stopniu fiaskiem. Prawa przyrody zawsze są silniejsze niż konstrukcje człowieka; maszyny są niedoskonałe i w końcu psują się, zazwyczaj nazbyt wcześnie. Lecz inżynierowie nigdy nie mieli do dyspozycji tak pre­cyzyjnego narzędzia jak logika symboliczna. Nigdy nie usiłowali opanować przyrody na tak subtelną skalę. Bramka lub w komputerze jest rzeczywiście ostatecz­ną przyczyną przepływu elektronów, ostatecznym czynnikiem wywołanym przez inżyniera, który zapro­jektował maszynę. Stworzony przez inżyniera świat logiczny przypomina wszechświat greckiego kosmolo­ga. Logika Arystotelesa jest już daleko za nami, lecz utrzymuje się typowo grecki kontrast między porząd­kiem wewnętrznym a chaosem zewnętrznym.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!