TAK JAK W PORÓWNANIU BIOLOGICZNYM

Tak jak w porównaniu biologicznym, węzełmoże mieć wielu potomków, ale tylko jednych rodzi­ców. Liść jest końcem gałęzi, węzłem bez potomstwa. Jeden szczegół nie odpowiada w ogóle metaforze: ko­rzeń, początek, jest na ogół sytuowany na szczycie drzewa. Drzewo komputerowe rośnie w dół. Wszystko to wydaje się nader sztuczne, wydaje się zabawą logiczną graną w stylu Turinga. Mimo to drze­wo jest niezmiernie użytecznym sposobem przedsta­wiania związków logicznych w kategoriach przestrzen­nych. Struktura drzewa sama przenosi informację, jak to pokazuje następujący przykład arytmetyczny. Adresowa przestrzeń fizyczna komputera jest wektorem jedno­wymiarowym, ale przestrzeń logiczna może mieć tyle wymiarów, ile zdoła sobie wyobrazić programista. Na przykład projektuje szyk (array) dwuwymiarowy (z trzema wierszami i trzema kolum­nami).

error: Content is protected !!