ŚWIAT STAROŻYTNY

W ten czy w inny sposób świat starożytny był filo­zoficznie miejscem wypełnionym. Był idealnym do­mem greckiego rzemieślnika i artysty, którzy mogli nigdy nie czytać Platona czy Arystotelesa, ale wdra­żali ich filozofię przestrzeni w praktykę technologicz­ną. W rzemiośle greckim upodobanie do linii i pla­stycznych, dotykalnych form daje się dostrzec na każ­dym poziomie. Greckie wazy dowodziły, że świat jest pełnią, plenum, gdy definiowały przestrzeń wypełnia­jąc ją w tak mistrzowski sposób. Malowane figury na wazach (we wspaniałym-okresie przed 450 rokiem na­szej ery) to niewiele więcej niż sylwetki, grupowane w ten sposób, by podkreślały kształt naczynia. Jed­nocześnie świątynia dorycka i wszystkie jej odmiany wyrażały to samo, lecz na wielką skalę.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!