SUKCES LOGIKI

Jego wpływ nie jest jeszcze w pełni doceniony, być może dlatego, że lo­gika symboliczna w swej preelektronicznej formie nie była zrozumiała dla ogółu intelektualistów. Teraz jed­nakże najbardziej ezoteryczne gałęzie filozofii są wy­korzystywane dla celów praktycznych, a najbardziej praktyczni z ludzi, inżynierowie, uczą się podstaw lo­giki symbolicznej. To pragmatyczne podejście do lo­giki elektronicznej weszło w krew ludziom Turinga, stało się zasadniczą częścią ich światopoglądu.Logicy często marzyli o redukcji (lub podniesieniu) wszelkiego racjonalnego myślenia ludzkiego do pozio­mu ich rzemiosła. Arystoteles, co prawda, wcale nie sądził, że wszystkie dziedziny powinny być poddane wynalezionej przez niego logice sylogistycznej. Byłoby nierozsądne, pisał w Etyce nikomachejskiej, oczeki­wać ścisłego dowodu od polityka, tak jak i zaakcep­tować tylko prawdopodobne wnioski matematyka.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!