STYMULOWANA CIĄGŁOŚĆ

Dla komputera ciągłość jest symulowana przez siatkę nieciągłych, skokowych-wartości. Nawet nagra­ne dźwięki mogą być „ucyfrowione”, przetworzone w ciąg wartości numerycznych, a następnie odtworzone w ciągłej formie falowej — i to z niezwykłą wierno­ścią. Myśl komputerowa jest czymś całkowicie konwen­cjonalnym, jest sprawą reguł formalnych operujących symbolami nie posiadającymi treści. Czy są one przed­stawiane jako ciągi bitów, liczby czy litery, ich repre­zentacja jest czysto denotacyjna. Liczba 10 zapisana w tranzystorach. nie ma. nigdzie jakiejkolwiek kono­tacji, jaką prawdopodobnie ma powiedziane lub napi­sane słowo „dwa”. Dla starożytnych. pitagorejczyków słowo „dwa” miało niezwykły, i zakres konotacji, włą­czający np. kobiecość, nieskończoność i zło, które jakoś były łączone z liczbami parzystymi; współczesnym być może kojarzy się to z harmonią i pełnością.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!