STAROŻYTNY RZEMIEŚLNIK

Jak już zaznaczo­no, technologia ta nigdy nie uogólniała idei energii poprzez jej definiowanie w kategoriach matematycz­nych i nigdy nie odchodziła daleko od jej ludzkich i zwierzęcych źródeł. Starożytny rzemieślnik nie dą­żył nieustannie do zwiększania mocy, którą dyspono­wał, co czynił jego zachodnioeuropejski następca. Za­miast tego, w ramach tradycji rzemieślniczej, koncen­trował się na czystości linii, doskonałości formy. Sta­rożytny garncarz pracował przy swoim kole z tym sa­mym nastawieniem co starożytny geometra, który kre­ślił na piasku swe figury z pomocą dwóch prostych narzędzi.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!