SPEŁNIANIE WYMAGAŃ FIZYKI

Aby wyeliminować nieprzyjemne logiczne pojęcie działania-na-odległość, Kartezjusz i Huygens opracowali skomplikowany me- chanizm wyjaśniania nawet siły grawitacji jako inter­akcji wirów materii pozostającej w bezpośrednim kon­takcie. Newton, mniej filozof w dawniejszym sensie, a lepszy naukowiec w sensie nowoczesnym, uświado­mił sobie, że idea pustej przestrzeni rozsądniej spełnia wymagania nowej fizyki. Newton był tak podekscytowany cechami statyczne­go systemu współrzędnych, ram odniesienia dla wszy­stkich praw fizycznych, iż o przestrzeni absolutnej wyrażał się w kategoriach boskich: „[Bóg] trwa wiecz­nie i jest wszechobecny — pisał w Prinicipiach — i istniejąc zawsze i wszędzie tworzy trwanie i prze­strzeń” (Scholium to Book 8, Sir Isaac Newton’s Ma- thematical Principles, 2:545).

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!