ROZUMIENIE PRZESTRZENI

Arystoteles z pewnością ro­zumiał przestrzeń filozoficzną lub mechaniczną od­miennie niż Kartezjusz, Newton lub dwudziestowiecz­ny fizyk. W ramach każdej kultury wszyscy, rzemieślnicy, architekci, rzeźbiarze, filozofowie i matematycy, przyj­mowali wspólną generalną postawę wobec przestrzeni: to, co rzeźbiarz wyraża w kamieniu, filozof może wy­jaśnić w traktacie. Lecz aż do niedawna rzemieślnicy, planiści miejscy, a nawet artyści nie mieli nawyku analizowania, w jaki sposób operują przestrzenią. Mó­wili lub pisali prosto, czasami poetycznie, ale rzadko abstrakcyjnie, o swym rzemiośle; opierali,się raczej na intuicji niż na logice. Jest to z pewnością prawdzi­we w przypadku starożytnych, gdzie pokorni, skrom­ni rzemieślnicy milczeli.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!