REDUKCJA MATERII

Redukcja materii do geometrii, pragnienie ustalenia podstawowego’ ładu rzeczy, preferencja prostolinio­wych figur — wszystkie te cechy były również cha­rakterystyczne dla greckiego myślenia kosmologiczne­go. Arystotelesowska fizyka, być może bardziej wpły­wowa niż jakakolwiek inna, świadomie odrzucała ekscesy pitagoreizmu. Niemniej w filozofii Arystote­lesa przestrzeń pozostawała konkretna i namacalna, podobna do Platońskiej przestrzeni geometrycznej, i nigdy nie była abstrakcyjnym systemem współrzęd­nych, czym stała się później w fizyce nowoczesnej. Arystoteles wolał używać słowa „miejsce”, które de­finiował jako „granice otaczające ciało”. Pusta prze­strzeń nie była dla niego realna.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!