RACHUNEK LOGICZNY

Czuli, że rachunek logiczny (wzorowany na modelu dziewiętnastowiecznej ścisłej analizy matema­tycznej) winien być głównym.narzędziem poszukujące­go prawdy filozofa. Stworzyli więc formalne systemy rachunku propozycjonalnego i predykatowego, w któ­rych symbolami, nie mającymi żadnego immanentnego znaczenia, operowano zgodnie z obowiązującymi uni­wersalnie regułami myśli, regułami przeczenia, spój­ności i implikacji.Principia Mathematica Bertranda Russella i A.N. Whiteheada (1910) były właśnie próbą uczynienia logiki symbolicznej podstawą matematyki, aby stworzyć w ten sposób pomost między filozofią a najbardziej ści­słą z nauk. Russell pisał w innym dziele, iż w jego czasach „logika stała się bardziej matematyczna, a ma­tematyka bardziej logiczna. W rezultacie nakreślenie linii demarkacyjnej stało się obecnie zupełnie niemoż­liwe: są one w istocie jednością. Różnią się jak chło­piec i mężczyzna; logika jest młodością matematyki, matematyka zaś — dojrzałością logiki” (Introduction to Mathematical Philosophy, 194).

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!