PRZESTRZEŃ NIESKOŃCZONA

Architekci budowali ka­tedry gotyckie, gdy filozofowie nadal adaptowali fi­zykę arystotelesowską. Jednakże od czasów renesansu także w nauce zaznaczył się trend od starożytnej kon­cepcji pełni do idei pustej, próżnej przestrzeni, idei czystej rozciągłości. Wielkie znaczenie miało doskona­lenie geometrii analitycznej przez Kartezjusza i in­nych. Matematycy ci określili nowy stosunek między liczbami a geometrią, która poprzednio była jedynie nauką o przestrzeni. Punkty, na linii lub w dwóch czy trzech wymiarach, mogły teraz odpowiadać alge­braicznym (a ostatecznie rzeczywistym) liczbom, rów­nania zaś mogły opisywać linie krzywe, na płaszczy­źnie lub w przestrzeni. Przestrzeń matematyczna stała się systemem współrzędnych, osią xyz, znaną nam z algebry gimnazjalnej.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!