PRZESTRZEŃ LOGICZNA

Jeśli potrzebuje bajtu 5000, nie musi pobierać wszystkich danych od 1 do 4999 i przeliczać całej drogi. Procesor rozkazuje ob­wodom pamięci adresowej wybrać potrzebną infor­mację i natychmiast zostanie do niego przekazany od­powiedni bajt. Przestrzeń komputerowa jest zatem al­gebraiczna w samym swoim projekcie, składa się bo­wiem z serii ponumerowanych punktów lub jednostek. Numerowanie albo adresowanie przestrzeni wywo­dzi się z geometrii analitycznej; datuje się od czasów Kartezjusza. Ma ono zasadnicze znaczenie dla odda­nia fizycznej przestrzeni pamięci do dyspozycji pro­gramisty. Przestrzeń komputerowa staje się podatna, możliwa do manipulacji, ponieważ jest adresowana.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!