PRZESTRZEŃ FIZYCZNA

Magazyn ten jest zbiorem ko­mórek, z których każda może przechowywać jednostkę danych, a które razem tworzą fizyczną przestrzeń komputera. Są one urządzeniami fizycznymi, zajmu­jącymi miejsce w obudowie i zużywającymi elektrycz­ność do magazynowania i utrzymywania informacji. Dzisiaj komórki pamięci są najczęściej zbudowane z tranzystorów, nadrukowanych w wielkiej ilości na kostce krzemu. Faktycznie, pamięć jest obecnie naj­pospolitszym i przynoszącym największy zysk rodza­jem układów scalonych. W przeszłości komórki pamięci były zbudowane z rdzeni ferrytowych ukształtowanych w formie obwarzanka — stąd nazwa pamięci rdzenio­wej, terminu nadal używanego, mimo zmiany techno­logii. Jakkolwiek są skonstruowane, komórki te mogą bardzo szybko wysyłać lub odbierać informację z pro­cesora, w czasie jednej milionowej sekundy lub nawet mniejszym.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!