PROSTY ROZWÓJ POJĘCIA

Nacisk zaczę­to raczej kłaść na wizualny niż dotykalny aspekt, ra­czej na grę światła i przestrzeni niż na łagodną geome­trię linii. W sumie, była to sztuka właściwa dla wie­ku, który odkrył naukową naturę przestrzeni i zaczął mierzyć oraz wykorzystywać ciśnienie atmosferyczne.W zasadzie istniał prosty rozwój pojęcia przestrzeni od kultury starożytnej i zachodnioeuropejskiej do współczesnej: rosła świadomość możliwości pustej przestrzeni jako odmiennej od materii oraz pragnie­nie manipulowania ową pustą, matematyczną prze­strzenią. Greccy rzemieślnicy operowali materią, a nie przestrzenią. Partenon jest nie mniejszym arcydzie­łem niż katedra w Amiens, lecz zamknięta i strzelista przestrzeń wnętrza katedry różni się bardzo od wy­pełnionej i starannie ograniczonej przestrzeni świąty­ni greckiej.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!