PROSTE PORÓWNYWANIE

Dzię­ki metodzie prostego porównywania, komputer można zaprogramować w celu przeszukiwania listy nazwisk lub jej zestawiania w porządku alfabetycznym. Poza nauką, zastosowania komputera najczęściej sprowadza­ją się, szczególnie w gospodarce, do zwykłych operacji sortowania i wyszukiwania. Efektywność takich zasto­sowań stała się zachętą do bardziej specjalistycznego programowania i spowodowała wzrost funduszy na ten cel. Najbardziej skomplikowane programy gry w sza­chy nadal w dużym stopniu opierają się na dwu tech­nikach stosowanych do sporządzania rachunków dla abonentów telefonicznych. Z ciągami nienumerycznymi można zrobić coś wię­cej: można je „dodawać” w sensowny sposób. System dwustanowy (włączone/wyłączone, napięcie wysokie/ /napięcie niskie) może zostać użyty do oznaczania: tak/nie, prawda/fałsz.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!