PROCESOR CENTRALNY

Istnieje między nimi odpowiedniość, bowiem tworzone przez maszynę równania mogą skutecznie opisywać tor wchodzącego w atmosferę ziemską pojazdu kosmicz­nego. Lecz jest to złudna odpowiedniość matematyki i      świata w ogóle — relacja formalna, a nie kon­takt bezpośredni. Procesor centralny przez swoje ka­nały (takie urządzenia wejścia/wyjścia, jak stacje dy­skowe i taśmowe, ekrany telewizyjne) może się ko­munikować z otoczeniem. Lecz dla celów komunikacji urządzenia te muszą przestrzegać reguł reprezentacji, które dyktuje im procesor, bowiem nie może doń wcho­dzić lub zeń wychodzić nic innego, jak tylko sygnały elektroniczne reprezentujące ciągi binarne. Z drugiej strony, myśl elektroniczna nie jest intro- spektywna w jakimkolwiek wcześniejszym sensie fi­lozoficznym.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!