PRAWDA I MASZYNA VON NEUMANNA

Programiści, od pierwszego dnia, gdy zaczynają się uczyć swego rzemiosła, stają wobec. wielkiego zagad­nienia filozoficznego — natury symboli i reprezentacji symbolicznej. Aby rozwiązać problem, komputer musi stworzyć jakąś jego reprezentację w obwodach elek­tronicznych, a następnie nią operować. Programista zawsze musi być świadom relacji między pierwotnym problemem a środkami jego komputerowej reprezen­tacji. Musi stale zważać na symbole, które przedsta­wiają aspekty problemu, przy czym pozostaje pod wpływem tego, w jaki sposób procesor centralny prze-, twarza te symbole i operuje nimi, by je przekształcić, w pożądane wartości wyjściowe.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!