POZA KOMPUTEREM

Elektrony, poza kompu­terem, nie podporządkowują się żadnej ostatecznej przyczynie, a jedynie statystycznym i ilościowym pra­wom fizyki. Zgodnie z zasadą entropii, wszechświat jako całość zmierza ku większemu bezładowi. Jedno­cześnie, myśli i przekonania ludzi — dla filozoficznie myślących logików całości tak realne jak tablice i krze­sła     są równie chaotyczne. Jeszcze żaden filozof nie przedstawił ścisłego dowodu istnienia Boga, który za­dowoliłby wszystkich jego kolegów. Ale w świecie komputerów panuje specjalny rodzaj ładu. Elektrony stosują się nadal do statystycznych praw fizyki, lecz obwody zostały tak zaprojektowane, że prawa te sa­me służą zasadom logiki.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!