POŁĄCZENIE LOGIKI I MATEMATYKI

Pomysł połączenia logiki i matematyki jest — jak dowodzi tego kartkowanie stron Principiów — szczy­tem myśli abstrakcyjnej. Znaczny stopień skompliko­wania i jej wielka ścisłość postawiły nową logikę sym­boliczną poza zasięgiem rozumienia wielu filozofów oraz większości intelektualistów. Arystotelesowskie ka­tegorie oraz kategoryzacje sylogizmów były zrozumia­łe nawet dla humanistów.  Lecz gdy raz uczyniliśmy krok w sferę reprezentacji symbolicznej, zaczynamy rozumować całkowicie ab­strakcyjnie (bez odniesienia do ludzi, śmiertelności czy Sokratesa) i w warstwowy sposób nakładamy jeden szczebel złożoności na drugi. Powyższy sylogizm po­
zostaje w takim samym stosunku do formalnego rozu­mowania Principiów, jak arytmetyka w stosunku do teorematów złożonej – analizy wariancji —Jest to za­ledwie początek.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!