PAMIĘĆ KOMPUTERA

Fizycznie pamięć komputera po prostu jest i pozo­staje wektorem, jednowymiarowym ciągiem komórek o    rosnących adresach. Ta jednowymiarowa struktura jest najprostsza z możliwych, i rzeczywiście progra­mista może zaprojektować swą przestrzeń logiczną w ten sam linearny sposób. Jeśli jego dane to lista liczb, które mają zostać dodane w ich pierwotnym porządku, wówczas przestrzeń może sensownie pozostać jedno­wymiarowa, każda liczba przypisana jest jednej z cią­gu miejsc pamięci. Ale nawet tutaj programista myśli w kategoriach przestrzennych: każda liczba zajmuje miejsce, np. o długości dwóch bajtów, zatem lista dzie­sięciu tysięcy liczb może zająć obszar dwudziestu ty­sięcy bajtów.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!