OPEROWANIE KODAMI

Komputer operuje różnorodnymi kodami, a- genial- ność schematu von Neumanna polega na zdolności wy­rażenia ich w tym samym alfabecie binarnym. Przed­stawia on wszystkie liczby, litery oraz rozkazy pro­gramu jako ciągi bitów (dwójkowych jednostek infor­macji). Tak jak istnieje binarny zapis liczby 12, istnie­je też ciąg dla litery „a” oraz inny dla rozkazu sko­piowania wartości z procesora centralnego do pamięci. Kod rozkazów (opcode) jest zbiorem symboli, które na­kazują procesorowi wykonywanie operacji: dodania dwóch liczb, umieszczenia wyniku w pamięci, i tak dalej. Z kolei istnieją kody, których maszyna używa wewnętrznie (w procesorze i pamięci) do reprezenta­cji liczb w swoich obliczeniach.

error: Content is protected !!