NIEOKREŚLONA MATERIA

Nieokreślona mate­ria tworzyła dla siebie miejsce, wypełniając przestrzeń i formując podstawę wszystkich przedmiotów na świe­cie. Kiedy Arystoteles patrzył na rzecz, widział ufor­mowaną materię; otaczająca przestrzeń nie miała zna­czenia, gdyż była rzeczywiście miejscem zajmowanym przez jakąś inną uformowaną materię. Dla arystoteli- ków nie istniało coś takiego jak próżnia. Wszechświat był pełnią, plenum, przestrzeń była sumą całej mate­rii we wszechświecie, a suma materii była skończo­na — te poglądy podzielała, z wyjątkiem atomistów, większość greckich filozofów. Świat Arystotelesa i Pla­tona w panującej teorii astronomii był wyraźnie ogra­niczony przez ostatnią sferę. Poza nią nie było nic, ani ciał, ani miejsca. A dla przestrzeni w bardziej no­woczesnym, newtonowskim sensie, nie było miejsca ani poza, ani w ramach granic całkowicie wypełnione­go świata fizyki arystotelesowskiej.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!