NIECHĘĆ DO NIESKOŃCZONOŚCI

Niechęć do nieskończoności charakteryzowała także większość nurtów filozofii greckiej. Platon i Arystote­les’ uznawali nieograniczoność lub nieskończoność za kategorię nieestetyczną, odpychającą filozoficznie, a nawet moralnie. Dla zrozumienia postawy Greków wy­starczy stanąć przed świątynią dorycką, której geome­tria jest tak mile pełna, samoograniczona i skończona. Kres — zewnętrzna granica przedmiotu — jest czymś zasadniczym dla greckiego poczucia estetyki: to, cze­mu brakuje skończonej formy, jest niekompletne, nie­doskonałe. Zarówno Platon, jak i Arystoteles wierzyli, że wszechświat jest skończony, w przeciwnym razie nie zasługiwałby on na miano „kosmosu”, czyli świata uporządkowanego. Także tutaj istnieje związek między starożytną ma­tematyką a starożytną technologią.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!