NAWET DLA ATOMISTÓW

Nawet dla atomistów przestrzeń tak naprawdę nie istniała; była zaledwie polem, na którym atomy mogły działać i reagować. Te atomy by­ły pełnymi, niepodzielnymi jednostkami materii: były wszystkim, co jest rzeczywistością, tworzyły wszystko, co widzimy, wiemy lub o czym możemy wiedzieć. Jak rozumiał to Oswald Spengler, nowoczesne pojęcie ato­mów jako drobnych pól siłowych (głównie pustych i zapełnionych przez takie fantomowe jednostki, jak elektrony i protony) wykazuje słabe podobieństwo do dawnych teorii i niewiele intelektualnie zawdzięcza starożytnym atomistom. Jak inni filozofowie starożyt­ni, również atomiści starali się zachować pojęcie kom­pletności, pełni istnienia, poprzez bryłki rzeczywisto­ści nazwane „atomami” lub „niewidzialnymi ciałami”.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!