NA WIELKĄ SKALĘ

Jednym z celów integracji na wielką skalę (umieszczenie na jednej kostce coraz większej liczby obwodów) jest osiągnięcie za te sa­me pieniądze pamięci o większej pojemności, a mimo to za każdym razem, gdy inżynier dostarcza więcej pa­mięci, programiści decydują, że mogą podjąć nowe rodzaje problemów, które poprzednio nawet dla więk­szych maszyn wymagały zbyt dużej ilości danych. Nie musimy się obawiać, iż takie problemy zostaną roz­wiązane w bliskiej przyszłości. Zapamiętanie wszyst­kich ruchów w grze w szachy, w przypadku pamięci używającej jako swych komórek pojedynczych ato­mów, wymagałoby być może całej materii wszechświa­ta. Brak przestrzeni jest jednym z dwóch głównych ograniczeń świata elektronicznego. Innym jest czas komputerowy.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!